Regler til Trailerkort BE

Regler til Trailerkort (BE)

  REGLER

Til

Trailerkort (BE)


 Regler for kørsel med trailer.

Kørekort til kategori B (alm. bil) giver ret til at føre

1. Personbil indrettet til befordring af højest otte personer foruden føreren og en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.
2. Varebil merd en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.
3. Vogntog bestående af person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.
4. Vogntog bestående af en person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg. Vogntogets samlede tilladte totalvægt må ikke overstige 3.500 kg
Overstiger vogntogets samlede tilladte totalvægt 3.500 kg. må vogntoget kun føres med BE kort.-